Psychoterapia Grupowa

Psychoterapia grupowa jest formą psychoterapii w której biorą udział więcej niż dwie osoby, doświadczające podobnego „problemu”.
Kwalifikacja uczestników do grupy następuje po rozmowie konsultacyjnej z psychologiem, psychoterapeutą. Psychoterapia grupowa daje możliwość Osobie biorącej udział przyjrzenia się sytuacjom dla niej samej trudnych w perspektywach i sposobach widzenia pozostałych członków grupy. Jest często etapem dookreślającym i definiującym tematy i obszary do terapii indywidualnej.

Psychoterapię par – w trakcie sesji uczestniczy para i psychoterapeuta.
Psychoterapię małżeńską – w trakcie sesji uczestniczy para małżeńska i psychoterapeuta (psychoterapeuci pracujący razem z parą od początku).