Konsultacja Psychologiczna

Przez konsultację psychologiczną rozumiemy pierwszy kontakt z psychologiem dotyczący konkretnego problemu, sytuacji kryzysowej.
W czasie jej trwania psycholog stara się zidentyfikować „problem” i zaproponować jak najlepsze sposoby poradzenia sobie w owej sytuacji. Konsultacje obejmują od jednego do trzech spotkań. W trakcie konsultacji psychologicznych obecne są osoby zaangażowane w sytuacje „trudne”.